Помощник Домоуправител

3.50 лева на апартамент за месец

ПОМОЩНИК ДОМОУПРАВИТЕЛ

1. Извършване на всички дейности, свързани с Общо събрание на Етажната собственост съгласно закона за управление на етажната собственост, а именно:

- изготвяне на покани за Общо събрание
- провеждане на Общо събрание (2 пъти годишно)
- изготвяне на присъствени листове
- изготвяне на протоколи от Общо събрание

2.Изготвяне на протоколи от заседания на Управителния съвет.

3.Изготвяне на покани за доброволно изпълнение относно неизрядни платци в Етажната собственост съгласно изискванията на Граждански процесуален кодекс.

4. Изготвяне и водене на кореспонденция с експлоатационните дружества(ЧЕЗ, Софийска вода, Топлофикация и др.) и други физически и юридически лица, контрагенти на Етажната собственост.

5.Консултации относно техническа паспортизация и енергийно обследване на многофамилни жилищни сгради.

6. Консултации относно ремонтни дейности в Етажната собственост.(Безплатен оглед за изготвяне на оферти).

7. Регистрация на Етажната собственост в съответната община или район.