Управление на жилищни и търговски имоти

Административни

 • Съхраняване на ключове
 • Събиране на дължимите наеми
 • Договаряне на наем и сключване на договори с наематели
 • Плащане на фактури, данъци, сметки общи части, застраховки
 • Кореспонденция по всички важни въпроси със собственика от екип владеещ английски език
 • Месечни справки и годишни отчети
 • Поддържане документацията на имота
 • Първоначален пълен опис на имуществото и последващи проверки след всеки период на наемане
 • Управление на парични потоци
 • Регулярни инспекции на имота
 • Организация на спешни поправки
 • Приемане и отговор на запитвания от наематели 24/7
 • Представляване на собственика на събрание на етажната собственост


Отдаване под наем

 • Рекламиране на имота
 • Приемане на запитвания от потенциални наематели 24/7
 • Организиране на огледи
 • Обработка документи на потенциален наемател
 • Подбор на наематели
 • Организиране на наемните отношения
 • Събиране на депозити